Oferta – Plan dnia

Plan dnia

kids read

Plan dnia

7:00 – 8:45 Przyjmowanie dzieci

 • zabawy dowolne rozwijające kreatywność dzieci
 • zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne
8:45 – 9:20 Przygotowanie do śniadania, nauka samodzielności w czynnościach higienicznych, śniadanie
9:20 – 9:30 Nauka korzystania z toalety oraz czynności samoobsługowych
9:30 – 10:00 Zabawy edukacyjne:

 • gimnastyka buzi i języka- wspomaganie rozwoju mowy
 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
 • zajęcia manualne-rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej poprzez różne techniki
 • zabawy z językiem angielskim
 • zajęcia gimnastyczne
10:00 – 10:25 Zabawy ogólnorozwojowe
10:25 – 10:40 Przygotowanie do II śniadania, nauka samodzielności w czynnościach higienicznych, II śniadanie
10:40 – 11:20 Zabawy na świeżym powietrzu
11:20 – 11:30 Przygotowanie do obiadu, nauka prawidłowego mycia rąk
11:30 – 12:00 Obiad. Nauka prawidłowego posługiwania się łyżką i widelcem
12:00 – 12:15 Przygotowanie do odpoczynku, nauka czynności samoobsługowych
12:15 – 15:00 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
15:00 – 15:30 Podwieczorek
15:15 – 15:45 Nauka czynności higienicznych, samoobsługowych i korzystania z toalety
15:45 – 17:00 Zabawy dowolne rozwijające zainteresowania dzieci:

 • manipulacyjno-konstrukcyjne (nawlekanie, dopasowywanie, składanie, odkręcanie, zakręcanie, budowanie z klocków)
 • tematyczne-rozwijające wyobraźnię dziecka, nauka posługiwania się przedmiotami codziennego użytku
 • czytanie i opowiadanie bajek
 • gry i zabawy stolikowe
 • zabawy w ogrodzie
 
"Kochaj i dawaj przykład" - Janusz Korczak